สถานีวิทยุท้องถิ่นไทย FM101.50Mhz
สถานีวิทยุ คนยโสธรเรดิโอ FM.105.75 MHz.