สถานีวิทยุ Freshfm FM.91.75 MHz.
สถานีวิทยุสิชลนิวส์สเตชั่น FM.94.00 MHz.