สถานีวิทยุเซาเทิร์น​ เรดิโอ​ FM​100.25​MHz.
สถานีวิทยุศรีวิชัยเรดิโอ FM.97.00 MHz.
สถานีวิทยุคนรักภูธร FM.105.00 MHz
สถานีวิทยุ ภาคประชาชนคนสุราษฎร์
สถานีวิทยุเมืองสมุยเรดิโอ