สถานีวิทยุกระจายเสียงคนเจียงดาว หจก.ชวนชมเรดิโอ fm.104.75mhz

สถานีวิทยุกระจายเสียงคนเจียงดาว หจก.ชวนชมเรดิโอ fm.104.75mhz
กุมภาพันธ์ 19, 2018 ปิดความเห็น บน สถานีวิทยุกระจายเสียงคนเจียงดาว หจก.ชวนชมเรดิโอ fm.104.75mhz กลุ่มลูกค้าวิทยุออนไลน์อย่างเดียว, จังหวัดเชียงใหม่ ktthaigroup

สถานีวิทยุกระจายเสียงคนเจียงดาว หจก.ชวนชมเรดิโอ

ทะเบียนนิติบุคลเลขที่0503555007373)

ออกอากาศณ.อาคารเลขที่ 116 หมู่ที่ 8 ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่.

คลื่นความถี่ fm104.75mhz.

กระจายเสียงครอบคุมทุกพื้นที่ใน

อ.เชียงดาวและอำเภอใกล้เคียงบางส่วน.

ใบอนุญาตเลขที่. Bo-s10030-1680-56.รหัสสถานี 12520077.

ติดต่อประสานงานได้ทุกเวลา.อีเมล์.chaicc2510@gmail.com.

หรือโทร.083-526-1635.

ธนวัฎฐ ์หล่อธาร(ดีเจชัยชวนชม).กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ.

About The Author