สถานีวิทยุบ้านโคกเรดิโอ fm.98.25 MHz


ชื่อสถานี : บ้านโคกเรดิโอ ความถี่ : 98.25 MHz

ที่อยู่ : 346 หมู่ 3 ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

โทร : 089-8398870

Comments are closed.