สถานีบ้านท่าเรดิโอ FM.91.75 MHz.

สถานีบ้านท่าเรดิโอ FM.91.75 MHz.
226 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ ช. ม จ.เชียงใหม่ โทร.091-8584429

Comments are closed.