สถานีวิทยุ พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนตำบลทุ่งปรังและตำบลเสาเภา FM.94.00MHz