สถานีวิทยุศูนย์วัฒนธรรมเมืองทุ่งยั้ง FM.94.50 MHz.