สถานีวิทยุลานบุญเสาอโสก มหาราช ท่านพ่อลี FM.96.50 MHz.