สถานีวิทยุ gbac-radio F.M. 96.00 MHz.

สถานีวิทยุ gbac-radio F.M. 96.00 MHz.
มิถุนายน 30, 2016 ปิดความเห็น บน สถานีวิทยุ gbac-radio F.M. 96.00 MHz. จังหวัดจันทบุรี, ภาคตะวันออก, ลูกค้าที่ใช้บริการกับเราทั้งหมด, อำเภอเมืองจันทบุรี ktthaigroup

สถานีวิทยุ gbac-radio FM. 96.00 MHz. 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ 199หมู่ 3 ต.บางกะจะ อ. เมือง จ.จันทบุรี 22000
 โทร. 039-391666  E-Mail: pr.omsinchan@gmail.com
http://www.gbacradio.com

About The Author