สถานีวิทยุชุมชนกุดเรือคำ F.M.106.25

สถานีวิทยุชุมชนกุดเรือคำ F.M.106.25
มกราคม 23, 2016 ปิดความเห็น บน สถานีวิทยุชุมชนกุดเรือคำ F.M.106.25 จังหวัดสกลนคร, ภาคอีสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ), ลูกค้าที่ใช้บริการกับเราทั้งหมด ktthaigroup

สถานีวิทยุชุมชนกุดเรือคำ F.M.106.25 MHz.

34 หมู่ 4 วัดกุดเรือคำ ต.กุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120  

โทรศัพท์ 042- 794-248 ผู้อำนวยการสถานี นายอธิคม  ศรีเดช

 

About The Author