สถานีวิทยุ ล้านนาอินเตอร์ FM 106.50 MHz

สถานีวิทยุ ล้านนาอินเตอร์ FM 106.50 MHz
ธันวาคม 23, 2015 ปิดความเห็น บน สถานีวิทยุ ล้านนาอินเตอร์ FM 106.50 MHz จังหวัดเชียงใหม่, ภาคเหนือ, ลูกค้าที่ใช้บริการกับเราทั้งหมด, อำเภอแม่แตง ktthaigroup

 สถานีวิทยุ ล้านนาอินเตอร์ FM. 106.50 MHz.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้านนา อินเตอร์

63 หมู่ที่ 4 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150

www.fm10650.com

About The Author