สถานีวิทยุ เซาท์เทิร์น เรดิโอ FM.104.75MHz.

สถานีวิทยุ  เซาท์เทิร์น เรดิโอ FM.104.75MHz.
40/1 ถนนอ่าวลึก-พระแสง ตำบล ปลายพระยา อำเภอปลายพระยา กระบี่ 81160
www.ktthairadio.net/online8216

Comments are closed.