สถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านแพง ความถี่ 93.75 MHz.

สถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านแพง ความถี่ 93.75 MHz.
มิถุนายน 7, 2016 ปิดความเห็น บน สถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านแพง ความถี่ 93.75 MHz. ลูกค้าที่ใช้บริการกับเราทั้งหมด ktthaigroup

สถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านแพง ความถี่ 93.75 MHz.
350 หมูที่13 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
ผู้อำนวยการสถานี นายเวียน สุขติเวชพงศ์ โทร 0897147707

About The Author