สถานีวิทยุนาข่าเรดิโอ FM.102.50 MHz.
สถานีวิทยุ คลื่นคนรักเพลงบางพลี FM 107.75 MHz.