สถานีวิทยุวัดอรัญญวิเวกคีรี (จอมผ่อ)
สถานีวิทยุกู๊ดเอฟเอ็ม FM95.75 MHz