สถานีวิทยุฮิตเอฟเอ็ม FM.97.25 MHz.
สถานีวิทยุท้องถิ่นไทย FM107.25MHZ
สถานีวิทยุ มวลชนคนรักถิ่น FM.103.75 MHz
สถานีวิทยุเสียงบุษราคัม FM 89.25 MHz.
สถานีวิทยุนครชัยศรี(วัดตุ๊กตา) FM.100.75 MHz.
สถานีวิทยุแซทเทลไลท์เรดิโอ FM.90.50 MHz. 
สถานีวิทยุ วทท.วันเบสท์เวย์เรดิโอ FM.92.50MHz
สถานีวิทยุวังตะวันเรดิโอ FM.98.00 MHz.
สถานีวิทยุคนรักภูธร FM.105.00 MHz