สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยชาวบ้าน FM.96.00 MHz.
สถานีวิทยุเมืองเก่า FM.87.75 MHz.