สถานีวิทยุศรีวิชัยเรดิโอ FM.97.00 MHz.

สถานีวิทยุศรีวิชัยเรดิโอ FM.97.0MHz.
150/4 ม.3ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
โทร.077-229000,077-228866

Comments are closed.