สถานีวิทยุแมนเรดิโอ FM.96.25 Mhz.
สถานีวิทยุศรีวิชัยเรดิโอ FM.97.00 MHz.