สถานีวิทยุเต่าเป่าแคนเรดิโอ FM105.75 MHz
สถานีวิทยุ คลื่นคนรักเพลงบางพลี FM 107.75 MHz.
สถานีวิทยุคู่สร้างเรดิโอ FM 102.25 MHz.