สถานีวิทยุ 100.50 สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
สถานีวิทยุคลื่นกองทัพพิทักษ์ธรรม FM.103.50 MHz.