สถานีวิทยุ คนบ้านเฮาเรดิโอ FM101.75MHz.
สถานีวิทยุหนุ่ม99สาวเรณู เรดิโอ FM.96.25 MHz.