สถานีวิทยุ คนบ้านเฮาเรดิโอ FM101.75MHz.
สถานีวิทยุ 100.50 สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด