สถานีวิทยุ FM.92.75 MHz.
สถานีวิทยุ คนภูเก้า FM.93.25MHz
สถานีวิทยุยิ้มเรดิโอ FM.101 MHz.