สถานี 107.50 อำเภอหนองวัวซอ จ.อุดรธานี
วัชรชัยเรดิโอ
สถานที่ตั้งสถานีวิทยุFM102.00mhz ใบอ่อนเรดิโอ
สถานีวิทยุ ปลา
สถานีวิทยุบุ่งแก้วเรดิโอ FM.96.50 MHz.
สถานีวิทยุหนองหานเรดิโอ F.M.96.75 MHz.