สถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สถานีวิทยุ skyhotradio Fm 102.00 MHz
สถานีวิทยุท้องถิ่นบ้านนา FM.88.75MHz.
สถานีวิทยุ 3kradio
สถานีวิทยุ อบจ-สกลนครออนไลน์
สถานีวิทยุแปดริ้ว Today เรดิโอ ความถี่ 94.25 MHz
สถานีวิทยุสไมล์เรดิโอ FM 94.75 Mhz.