สถานีวิทยุฮิตเอฟเอ็ม FM.97.25 MHz.
สถานีวิทยุแซทเทลไลท์เรดิโอ FM.90.50 MHz.