สถานีวิทยุ คนบ้านเฮาเรดิโอ FM101.75MHz.
สถานีวิทยุ 100.50 สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
สถานีวิทยุ FM.92.75 MHz.
สถานีวิทยุ Maxfm 100.50 MHz
สถานีวิทยุดอยหลวงเรดิโอ 104.25 MHz.
winwayradio
สถานี 107.50 อำเภอหนองวัวซอ จ.อุดรธานี