สถานีวิทยุ คนบ้านเฮาเรดิโอ FM101.75MHz.
สถานีวิทยุหนุ่ม99สาวเรณู เรดิโอ FM.96.25 MHz.
สถานีวิทยุ FM.92.75 MHz.
สถานีวิทยุ Maxfm 100.50 MHz
สถานีวิทยุดอยหลวงเรดิโอ 104.25 MHz.
winwayradio
สถานี 107.50 อำเภอหนองวัวซอ จ.อุดรธานี