สถานีวิทยุ FM 94.50 แม่ขะจานโมเดิร์นเรดิโอ
สถานีวิทยุ พลับพลาสัมพันธ์ 98.25 mhz
สถานีวิทยุคนสร้างสรรค์ FM.94.75MHz