สถานีวิทยุสุขสันต์เรดิโอ Fm107.25 MHz.
สถานีวิทยุ ดอกพยอมเรดิโอ Fm.90.00 MHz
สถานีวิทยุ คนบ้านเฮาเรดิโอ FM101.75MHz.
สถานีวิทยุ 100.50 สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
สถานีวิทยุ FM.92.75 MHz.
สถานี 107.50 อำเภอหนองวัวซอ จ.อุดรธานี
สถานีวิทยุเมืองหมอแคนแก่นนคร FM106.25MHz
วัชรชัยเรดิโอ