สถานีวิทยุสุขสันต์เรดิโอ Fm107.25 MHz.
สถานีวิทยุ ดอกพยอมเรดิโอ Fm.90.00 MHz
สถานีวิทยุ คนบ้านเฮาเรดิโอ FM101.75MHz.
สถานีวิทยุหนุ่ม99สาวเรณู เรดิโอ FM.96.25 MHz.
สถานีวิทยุ FM.92.75 MHz.
สถานี 107.50 อำเภอหนองวัวซอ จ.อุดรธานี
สถานีวิทยุเมืองหมอแคนแก่นนคร FM106.25MHz
วัชรชัยเรดิโอ