สถานีวิทยุสุขสันต์เรดิโอ Fm107.25 MHz.
GOT RADIO
สถานีวิทยุคนรักภูธร FM.105.00 MHz
สถานีวิทยุคนรักภูพาน FM.102.00 MHz
สถานีวิทยุร่องคำเรดิโอ FM.105.75 MHz.
สถานีวิทยุไทกาฬสินธุ์ FM.100.75 MHz.