สถานีวิทยุ บ้านแหลม FM.102.75 MHz.
สถานีวิทยุบ้านโคกเรดิโอ fm.98.25 MHz
สถานีวิทยุคนบ้านหาดเสือเต้น FM.107.00MHz.