สถานีวิทยุ พลับพลาสัมพันธ์ 98.25 mhz
สถานีวิทยุFM​103 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อธุรกิจสมาร์ทเรดิโอ FM.89.50 MHz
สถานีวิทยุธุรกิจมหาราชจันทบุรี FM 96.25 MHz