สถานีวิทยุดอยหลวงเรดิโอ 104.25 MHz.
สถานีวิทยุ บ้านแหลม FM.102.75 MHz.
สถานีวิทยุ FM 94.50 แม่ขะจานโมเดิร์นเรดิโอ
สถานีวิทยุ คำแลนเรดิโอ
สถานีวิทยุยิ้มสยาม FM.89.00 MHz.
สถานีออนไลน์ ตุ๊ลุง JD
สถานีคนชนบทเรดิโอ FM.95.75 MHz.